Hypertenzia

Krvný tlak – veličina, ktorá sa priebežne mení v závislosti od podnetov vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Srdce pumpuje krv do artérií (tepien), ktoré ju rozvádzajú  do celého tela. Po vypudení krvi zo srdca pôsobí krv tlakom na steny artérií – hovoríme o tlaku krvi.

Systolický tlak (horný) – tlak v krvnom obehu v čase srdcovej kontrakcie (systoly), keď srdce vypudzuje krv do obehu.

Diastolický tlak (dolný) – tlak v krvnom obehu klesá, maximálny pokles je, keď sa komory plnia krvou, keď je srdcovy sval ochabnutý (diastola).

Hypertenzia – podľa WHO – dlhotrvajúce zvýšenie KT v artériách KO nad stanovené hodnoty. Je to jeden z hlavných a nezávislých KVS rizikových faktorov, ktorý spôsobuje poškodenie srdca a ciev. Je najčastejšou príčinou odkladu chirurgického výkonu.

Príznaky: desaťročia bez ťažkostí, neskôr necharakteristické príznaky – bolesť hlavy, krvácanie z nosa, šum v ušiach, poruchy videnia, dýchavica, bolesti na hrudníku.

STK [mm Hg] DTK [mm Hg]
Optimálny tlak < 120 < 80
Normálny tlak 120 – 129 80 – 84
Vyšší normálny tlak 130 – 139 85 – 89
Hypertenzia I. stupňa 140 – 159 90 – 99
Hypertenzia II. stupňa 160 – 179 100 – 109
Hypertenzia III. stupňa ≥ 180 ≥ 110
Izolovaná systolická hypert. ≥ 140 < 90

Rozdelenie hypertenzie:

1. primárna – esenciálna hypertenzia – 95 %, multifaktoriálna príčina= dedičnosť, vek, pohlavie, konštitúcia, stravovacie návyky, životný štýl, vonkajšie prostredie, psychosociálne vplyvy, stres. Začína medzi 30. až 50. rokom života.

 2. sekundárna – vrodená alebo získaná – 5 %

 • renoparenchýmová – rôzne choroby obličiek
 • renovaskulárna – ateroskleróza
 • endokrinná – akromegália
 • koarktácia aorty – stenóza aorty
 • iatropatogénna – polieková
 • sy. spánkového apnoe
 • gravidita

 Rozoznávame štyri štádiá hypertenzie:

 1. štádium – zvýšenie KT bez orgánových zmien.
 2. štádium – zvýšenie KT so zmenami na orgánoch bez funkčných porúch (hypertrofia ľavej komory srdca).
 3. štádium – ťažké org. zmeny so zlyhávaním funkcie (ICHS, CMP).
 4. štádium – malígna hypertenzia charakterizovaná rýchlym vzostupom KT, rýchlou progresiou org. a funkčných zmien  – nekróza arteriol, retinopatia, neuropatia, renálne zlyhanie.

 Rizikové faktory pre vznik hypertenzie:

 • zvýšený príjem NaCl
 • obezita
 • alkohol
 • stres
 • fajčenie

 Liečba:

1. Nemedikamentózna:

 • Zanechať fajčenie
 • Zvýšenie pohybovej aktivity – vhodná je izotonická aktivita, počas ktorej je pacient schopný súvislej konverzácie. Aktivita má byť pravidelná, aeróbna, intenzita a forma prispôsobená možnostiam. Neodporúčajú sa izometrické cvičenia a silové cvičenia, pobyt v saune.
 • Zníženie nadmernej telesnej hmotnosti
 • Zníženie príjmu NaCl
 • Obmedziť alkohol
 • Zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny
 • Znížiť obsah celkových a nasýtených tukov v strave
 • Nočný spánok – nočná práca zvyšuje krvný tlak
 • Znížiť stres

 2.      Medikamentózna

 Neliečená hypertenzia vedie k poškodeniu mozgu, obličiek, ciev, srdca očí a periférnych artérií.

 Klasifikácia podľa NYHA:

 1. Trieda – 100 W, bez obmedzení
 2. Trieda – 75 W, bežná denná činnosť spôsobí únavu, palpitácie, anginóznu bolesť s miernym obmedzením telesnej činnosti
 3. Trieda – 50 W, menšia ako bežná telesná činnosť so značným obmedzením
 4. Trieda – 25 W, ťažkosti v pokoji, pri akejkoľvek činnosti zhoršenie ťažkostí

Artériová hypertenzia bieleho plášťa – najvyššie hodnoty KT určí lekár, v ambulancii vysoký KT, doma normálny KT.

Normotenzia bieleho plášťa – v ambulancii TK normálny, hypertenzia v práci alebo doma pri 24 hodinovom monitorovaní.

 Meranie krvného tlaku:

 • Manžeta musí prekrývať aspoň 2/3 ramena
 • Obnažené rameno
 • Prvýkrát merať na oboch rukách
 • Používať stále to isté rameno
 • Pacient sedí, rameno je vo výške 2. rebra
 • Palpujem a. brachialis vo fossa cubitalis
 • Dolný okraj manžety je 2 – 2,5 cm od jamky
 • Pomaly vypúšťam manžetu, rýchlosťou 2 – 3 mm Hg/s

 Tep:

 • Palpujem a. radialis na strane palca 2 resp. 3 prstami
 • Meriam 30 s x 2, prípadne celú minútu
 • Norma – 72 úderov za minútu
 • Viac ako 90 – tachykardia
 • Menej ako 60 – bradykardiaOHODNOĎTE ČLÁNOK:

2 comments on “Hypertenzia

 1. Jaroslav Škorpík on said:

  Môj STK sa dlhodobo pohybuje od 115 až 135 mmHg, DTK sa pohybuje od 82 do 99 mmHg. Tep je v rozmedzi 62 až 72. Mám navštíviť lekára? Ďakujem

 2. admin on said:

  Dobrý deň,

  návšteva lekára nie je potrebná. Pre úpravu krvného tlaku by som Vám odporučila úpravú životosprávy – ak ste obézny znížiť hmotnosť, menej soliť, vykonávať pohybovú činnosť, a vyhýbať sa nadmernému pitiu alkoholu a stresu.. Ak by ste mali po týchto opatreniach subjektívne ťažkosti vyplývajúce z krvného tlaku alebo by bol Váš krvný tlak vyšší ako je norma, vyhľadajte odborníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

41 759 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lajkuj!

Súťažíme každý mesiac

Zdieľajte nás