Fyzioterapia pri sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je primárne zápalové ochorenie bielej hmoty CNS, prednostne v mozgovom kmeni, mozočku, mieche a v oblasti mozgových nervov. Je to demyelinizačné ochorenie, pri ktorom dochádza k rozpadu myelínovej pošvy. Demyelinizačné ložiská sa vyplnia neurogliou, dochádza ku sklerotizácii. Príčiny vzniku nie sú známe, ale predpokladajú sa príčiny cievne (mikrotromby, poruchy zrážanlivosti), zlý metabolizmus (nedostatok vitamínu D, ťažké kovy), infekcie (vírusy s dlhou inkubačnou dobou), neuroalergie (autoagresia voči určitému proteínu zodpovedajúcemu aj za demyelinizáciu) a imunitné príčiny (autoimunitné reakcie).

Prvé prejavy sa objavujú medzi 20 až 40 rokom života, predovšetkým u žien, ale môže sa manifestovať už v detstve alebo v starobe.

Primárne prejavy

 • poruchy hybnosti na dolných končatinách
 • unaviteľnosť, ťažkopádnosť
 • zhoršená koordinácia pohybov
 • poruchy chôdze
 • zmeny citlivosti – hypestézie, hyperestézie, dizestézie, parestézie, poruchy vibračnej citlivosti
 • príznaky od mozgových nervov – zahmlené videnie, zníženie ostrosti videnia, výpadky zorného pola
 • poruchy sfinkterov – retencia moču, nepravidelná stolica, zníženie sexuálnych funkcií
 • psychické zmeny – emočná labilita, eufória alebo depresia

Sekundárne prejavy

 • spasticita
 • infekcia
 • atrofia
 • osteoporóza
 • dekubity

Terciárne prejavy

 • sociálne problémy
 • rodiné problémy
 • pracovné problémy
 • psychologické problémy

Rozlišujeme 2 formy

 • benígna – po ataku je pacient relatívne bez obtiaží
 • malígna – po ataku zhoršenie ochorenia

Priebeh SM je rôzny, začiatok môže byť plúživý, po prvom ataku môže nastať úplná remisia alebo zostáva malé reziduum, každý nasledujúci atak trvá dlhšie, remisie sú kratšie a reziduum väčšie. Typickým prejavom je únava, ktorú môže vyvolať opaľovanie, kúpele v horúcej vode, nedostatok spánku, alkohol, fajčenie.

Štádiá choroby hodnotíme podľa Kurtského škály

0 – normálny nález

1 – žiadne obmedzenie výkonnosti, iba nepatrné neurologické odchýlky od normy

2 – malé obmedzenie výkonnosti, ľahká slabosť alebo patologické zvýšenie tonusu, môžu byť ľahké poruchy chôdze alebo poruchy zraku

3 – stredne ťažké obmedzenie výkonnosti – monoparézy, ľahká hemiparéza, mierna ataxia, silnejšie výpadky citlivosti, poruchy močového mechúra, kombinácia viacerých ľahkých porúch

4 – relatívne ťažké obmedzenia výkonnosti, normálny spôsob života a pracovná činnosť sú síce obmedzené, ale nie nemožné

5 – úplné pracovné neschopnosti, chôdza bez pomoci max. 500 metrov

6 – malé vzdialenosti prejde iba s pomocou palice, barlí, podporného aparátu

7 – pacient je na vozíčku, ale je schopný samostatne sa posadiť a postaviť

8 – pripútanie na lôžko s praktickým používaním horných končatín

9 – prípútanie na lôžko, úplná bezmocnosť

Rehabilitácia

Pri 1. a 2. štádiu je cieľom dosiahnuť plnú funkčnú schopnosť – môžeme dostať pacienta do lepšieho stavu výkonnosti, zlepšiť vnímanie tela, koordináciu, rovnovážne a obranné rekcie.

V 3. a 4. štádiu  je sebestačnosť zachovaná, ale pacient potrebuje pomôcku. Cieľ – terapia senzomotorických porúch, ataxie, ovplyvnenie patologických pohybových vzorcov, zmiernenie tonických reflexných aktivít, pacienta učíme používať kompenzačné pomôcky k zvládnutiu každodenných činností.

V 5. až 8. štádiu pacient iba ťažko zvláda svoj bežný život. Cieľ – prevencia sekundárnych poškodení. Postupy – udržanie kĺbnej pohyblivosti (Kabát), oddialenie vzniku kontraktúr (polohovanie v ľahu na chrbte a na bruchu), prevencia vzniku trombóz (bandážovanie, pasívne cvičenie dolných končatín), prevencia pneumónie (dýchacia gymnastika), inhalácia a zachovanie pohyblivosti, fascioorálna terapia, podľa možnosti stáť (prevencia kontraktúr a regulácia svalového tonusu), zaobstarať možnosti odľahčenia na invalidnom vozíku.

Rehabilitácia v akútnom štádiu

– pacienta uložíme na lôžko do kľudu čo uľahčuje reparačné pochody

– dbáme, aby bol pacient správne uložený, polohujeme ho ako pri spasticite

– predchádzame dekubitom

– vyvarujeme sa nadmernej fyzickej záťaži, psychickej záťaži, a infekciám

– vykonávame dychové cvičenia

– využívame pomalé pasívne pohyby na udržanie normálnych pohybových exkurzií

– venujeme pozornosť poruchám močenia a defekácie

– ak to stav pacienta dovolí pridávame cviky s ohľadom na špecifické problémy – parézy, spasticita, ataxia

Rehabilitácia v subakútnom štádiu

– v remisii postupujeme individuálne podľa stavu pacienta

– na zmiernenie spasticity a posilnenie paretických  svalov a na vyvolanie pohybu v plegických svaloch využívame reflexné facilitačné pohybové odpovede

– snažíme sa znížiť hyperaktivitu napínacieho reflexu opatrným preťahovaním spastických svalov do miery. aby sa nevykonal napínací reflex

– účelnú spasticitu, ktorá stabilizuje kolenný kĺb v extenzii nerušíme

– spasticitu ovplyvňujeme fyzikálne, jemnými podvodnými masážami, používame obklady s ľadom

– úlohou LTV je aj úprava porušenej svalovej koordinácie a taxie

– pri cvičení na odstránenie ataxie používame tzv. Frenkleho cviky

– pri mozočkovej poruche cvičíme ako pri ochoreniach mozočka

– využívame aj dlahy a podporné aparátyOHODNOĎTE ČLÁNOK:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

41 324 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lajkuj!

Súťažíme každý mesiac

Zdieľajte nás